BIJELA PTICA

Narodno sveučilište Zabok, Zabok, 1997.

PJESNIČKI LET “BIJELE PTICE”

Lirska je pjesma umjetnost trenutka. Osjećaj i misao udomljeni u stihu. Udomljeni u metafori, pjesničkoj slici, zvuku riječi, blagozvučnosti ritma.

Cvjetko Lež, udomio je sebe – pjesnika – u stihove, pjesničke slike, metafore i ritmove pod naslovom Bijela ptica.
Pjesmama je darovao svoja intimna ljubavna proživljavanja u širokom rasponu od čežnje, slutnje, žudnje – do osjetilnoga nemira koji se očituje u tjelesnim pjesničkim znakovima (očima, kosi, pogledu, osmijehu, pokretu tijela …). Žena je doživljena u svojoj tjelesnoj pojavnosti, ali i u svom duhovnom krajoliku. Spontanom zanosu i ushitu što ih pobuđuje prisutnost i pomisao na ženu pridružuje se misao o ljubavi kao ljudskom potvrđivanju u vremenu, u težnji za prevladavanjem prolaznosti kako bi ljubav postala “dio vječnosti”. Pjesnik nije samo ispovjednik nježnih osjećaja i osjetilnoga nemira, on je misaono uronjen u misterij ljubavi.
Ciklusu intimnih ljubavnih pjesama pridružuju se roditeljske prigodnice (obljetnice) ispunjene sjajem roditeljske sreće, radosti i želja.

Kao pejzažist-minijaturist pjesnik sam izriče svoju impresionističku poetiku – slikanje pjesama (“slika pjesme”). Slika riječima ozvučeni i osunčani zavičajni i mediteranski (proljetni i zimski) krajolik. Pjesmu ispunjava “tišinom svjetlosti”, plavetnilom i purpurnim ozračjem. Tvarni krajolik preobražava u duhovni i dostiže duševni mir:

Sa svjetlom u duši
prestaje nemir

(Svjetlost)

Kao refleksivni pjesnik zaokupljen je motivom istine, slobode, samoće, prolaznosti. Zaokupljen je vremenom kao psihološkom i egzistencijalnom kategorijom.

U lirskom svijetu pjesničke zbirke Bijela ptica izmjenjuju se lirske minijature (pejzažne slike), refleksivne pjesme rasčlanjene u strofe nejednakog broja stihova (od distiha do strofa od pet i šest stihova), narativne pjesme i lirske skice.

To je lirski niz, lirska ogrlica, u kojoj se predstavlja pjesnik oka, pjesnik srca i lirik refleksivnog nastrojenja.
Predstavlja se pjesnik koji vjeruje u pjesničku istinu koju je metaforički označio “bijelom pticom” i njezinim “neprekinutim letom” u neomeđenom prostoru. Poželimo pjesniku da se njegova “bijela ptica” potvrdi u svom “neprekinutom letu”, u pjesničkom letu prema PJESMI kao glasu ljepote i čovječnosti.

dr. sc. Dragutin Rosandić

Moto

… i dok leti beskrajem prostora
vrijeme je njezin jedini suvremenik.

Sadržaj

Bijela ptica
Ljetne slike
Tvoje ime
Pregršt raži
Nedovršena pjesma
Pitam se
Kosa
Purpurno buđenje
Sunce slika
Ljubav
Nakon tolikih godina
Pjesnik, slikar i žene
Sloboda
Dva svijeta
Svjetlost
Poetogeneza
Oči pune mjesečine
Povratak
Psiho
Na sporednom putu
Livada života
Pokušaj
Otkrivenje
Zimska noć
Srebrna rijeka
Oprosti
Spoznaja
Anno domini 1991.
Oblak tuge
Kuća mog djetinjstva
Zid
Sumrak svjetova
Moj Zabok