KRENI PREMA MENI

Hrvatskozagorsko književno društvo, Klanjec, 2004.

POTVRĐENA I OBOGAĆENA SAMOSVOJNOST PJESNIČKOG GOVORA

Pjesničkom zbirkom Bijela ptica (1997.) Cvjetko Lež najavio je svoj pjesnički svijet. Zbirkom Kreni prema meni proširuje i obogaćuje prostore toga pjesničkoga svijeta novim motivima, raspoloženjima, idejnim porukama te prepoznatljivim, samosvojnim lirskim govorom. Naslovna sintagma Kreni prema meni sugerira kretanje prema lirskome subjektu, a lirski subjekt kreće u pohode novim svjetovima.

Kreće u prostore vlastite intime. Intima je u središtu pjesničkoga svijeta. Pjesnik ne izlazi iz sebe, svoje duhovnosti. Duhovno je potisnulo ćutilno (osjetilno) koje je u Bijeloj ptici bilo nadmoćnije. Pjesmom ”dodiruje dušu”, propituje vlastitu osobnost, vlastitu opstojnost u kontekstu suvremene životne zbilje, nijansirajući doživljaj prolaznosti, tjeskobe i nespokojstva pred pojavnim oblicima suvremene tehničke civilizacije, otuđenosti i raščovječnosti (dehumaniziranosti). Propitujući vlastitu opstojnost u kontekstu dehumaniziranoga svijeta, svijeta otuđenosti, uporište pronalazi u poeziji. S poezijom uspostavlja najintimniji dijalog: imam samo tebe.

Iz otuđenoga svijeta, svijeta lažnih emocija i priznanja, kreće u potragu za daljinama, svemirskim, astralnim prostorima. Pjesnik tjeskobe pretvara se u kozmičkoga sanjara i pjesnika lunarnih uzleta. Istodobno, taj kozmički sanjar spušta se u tišinu samoće. U tišini samoće prepoznaje dubine vlastite unutrašnjosti, obasjanja vlastite duše. Pjesma postaje svetkovinom samoće i tišine. Lirska kontemplacija, međutim, ne dokida kontakt s neposrednom zbiljom u kojoj postoje prosjaci, stanodobitnici prepušteni sebi, smrt najdražih.

Zbirka Kreni prema meni obznanila je uzroke socijalne, ironijsko-satirične, elegične i baladične pjesme. To su nova očitovanja pjesničkoga govora u Leževu pjesničkome svijetu.

Bez obzira na različitost motiva, raspoloženja, ideja, pjesničkih oblika (od minijature do duže lirske forme), pjesnička zbirka, iz pjesme u pjesmu, potvrđuje samosvojna liričara misaone usmjerenosti. Emocionalna stanja pjesnik zaodijeva u misaono ruho, jezgrovit pjesnički izričaj.

Nije riječ o poeziji bujnoga, raskošnoga, razmetljiva jezičnoga izričaja (kajkavskoga i štokavskoga), o nategnutim metaforičnim tvorbama i pjesničkim slikama. Pjesnik je svjestan značenja riječi, njezine izražajnosti. Riječ osamostaljuje kao jedinicu pjesničkoga izričaja (riječ – stih).

Stihove sintaktički raščlanjuje u gipke strukture i zvukovno (onomatopejski) intonirane izričaje.

U jezik prenosi dubine vlastite duše, daruje ih pjesmi i onima koji će s pjesmom komunicirati.

Pjesme će postati sugovornice!

prof. dr. sc. Dragutin Rosandić

Moto

U početku bijaše Riječ
i Riječ bijaše u Boga
i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku u Boga.
Sve postade po njoj
i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade
u njoj bijaše život
i život bijaše ljudima svjetlo;
i svjetlo u tami svijetli
i tama ga ne obuze.

Evanđelje po Ivanu, Proslov

Sadržaj

Sada znam
Rekla si
Bez tebe
Tebi
Noćni slap
Pjesme se rađaju
Možda jednom pjesmom
Kreni
Plamen kose
Jučer je umrla ljubav
Trenuci
Ljeto
Pjesnikova molba
Sreća
Strah u noći
Sjećanja
Imam samo tebe
Kad jednom krenem
Pjesma noćnih ptica
Kiša
Razgovor s ocem
Prijateli
Senje
Popevka za kraj
Prosjak
Bez odgovora
Glava soma
Televizor
Volio sam jednom
Stanodobitnik
Svijet oko mene
Circulus vitiosus
Rastanak s mladošću
Mene ostavite
Spomen-ploča
Jesenji san