ŽIVOTOPIS

cvjetko_lez

Cvjetko Lež rođen je 1960. u Krapini. Osnovnu i srednju školu završio je u Zaboku, a 1984. diplomirao je na Medicinskome fakultetu u Zagrebu. Nekoliko godina radi kao liječnik na području Hrvatskoga zagorja.
Nastavkom stručnoga usavršavanja vraća se u Zagreb, gdje 1992. završava specijalizaciju iz patološke anatomije i poslijediplomski znanstveni studij iz medicinske citologije, te stječe znanstveni stupanj magistra znanosti. Završetkom doktorskoga studija na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu stekao je znanstveni stupanj doktora znanosti.

Kao specijalist, za potrebe Opće bolnice Zabok, do 1999. radio je u Zavodu za kliničku patologiju KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu.
U Općoj bolnici Zabok 1999. osnovao je Odjel za patologiju i citologiju, čiji je dugogodišnji voditelj.
Autor je ili koautor šezdesetak stručnih i znanstvenih radova predstavljenih na međunarodnim i domaćim simpozijima, a objavljenih u stručnim i znanstvenim časopisima u zemlji i inozemstvu.
Odlukom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske dodijeljen mu je naslov primarijus.
Odlukom Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika.
Kao vanjski suradnik više godina sudjeluje u nastavi na Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskoga fakulteta u Osijeku.
Docent je na Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.
Član je Hrvatskoga liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskoga društva za patologiju i sudsku medicinu i Europskoga društva za patologiju. Stalni je sudski vještak za područje patologije.

Jedan je od utemeljitelja Hrvatskozagorskoga književnog društva društva i član suradnik Krapinsko-zagorskog ogranka Društva hrvatskih književnika. Piše poeziju i prozu. Objavljuje u časopisima Hrvatsko zagorje i Milosti puna, Pučkom kalendaru Bjelovarsko-bilogorske županije, zbornicima Prvi susret zagorskih pjesnika (Zelenjak – Kumrovec, 2001.), Drugi susret zagorskih pjesnika (Klanjec, 2002.), II. recital ljubavne poezije “Željka Boc” (Marija Bistrica, 2005.), Hrvatskozagorski književni zbornik 2004. (Klanjec, 2005.), Hrvatskozagorski književni zbornik 2007. (Klanjec, 2007.), V. recital ljubavne poezije “Željka Boc” (Marija Bistrica, 2008.), Hrvatskozagorski književni zbornik 2009. (Klanjec, 2009.), Hrvatskozagorski književni zbornik 2014. (Klanjec, 2014.), Hrvatskozagorski književni zbornik 2016. (Klanjec, 2017.), Hrvatskozagorski književni zbornik 2018. (Klanjec, 2018.) i Hrvatskozagorski književni zbornik, VII. svezak  (Klanjec, 2023.). Tiskane su mu zbirke pjesama Bijela ptica (Zabok, 1997.), Kreni prema meni (Klanjec, 2004.), Junak svoga vremena (Klanjec, 2015.), Dodir (Klanjec, 2018.), Izvor žedan ljubavi (Klanjec, 2023.) i knjiga proznih lirskih zapisa Mrvice uz put (Klanjec, 2020.), za koju je dobio književnu nagradu “Rikard Jorgovanić” za 2021. godinu.
Pridruženi je član Hrvatskoga društva skladatelja. Za nekoliko svojih tekstova skladao je glazbu, a neke su uglazbili drugi skladatelji te se uspješno koncertno izvode.

Živi u Zaboku.
Sudionik je Domovinskoga rata, član Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskoga rata i nositelj Spomenice Domovinskog rata 1990. – 1992.
Redoviti je član Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja”.
Jedan je od utemeljitelja Hrvatske udruge “Muži zagorskog srca” i Društva ″Veliki Tabor″.

Otac je dvoje djece.
Sin Alan diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te je diplomirani inženjer računarstva.
Kći Ena diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu te je sveučilišni prvostupnik – inženjer biotehnologije i magistar – inženjer upravljanja sigurnošću hrane.


Iz privatnog albuma